Preduzeće Solar mont d.o.o. Gradiška svojom djelatnošću obuhvata slijedeće proizvode i usluge:

 • čelični rezervoari za tečno gorivo
 • čelični rezervoari za agresivne materije
 • plinski rezervoari
 • čelični stojeći rezervoari zapremine do 2000 m3
 • silosi za žito, cement i druge rasute materijale
 • čelične konstrukcije
 • industrijski bojleri, hidroforske, ekspanzione posude, rezervoari za komprimirani vazduh i druge posude pod pritiskom
 • izmjenjivači toplote: pločasti i cijevni, u režimu rada voda/voda, para/voda sa primjenom u sistemima grijanja, procesnoj industriji i dr.
 • jonski omekšivači vode
 • kotlovi za centralno grijanje
 • solarni kolektori za pripremu tople vode
 • parionice za bukovu građu
 • destilatori za proizvodnju etarskog ulja
 • druge posude i oprema od nehrđajućeg čelika
 • montaža energetskih postrojenja, cjevovoda, instalacija centralnog grijanja i dr
 • hemijsko i mehaničko čišćenje, remont kotlovnica, pumpi, armature
 • pjeskarenje i antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija i opreme
 • zavarivačke i monterske usluge, usluge mašinske obrade metala i sl.

Očekujemo poslovno-tehničku saradnju u gore navedenim i drugim poslovima.