Jonski omekšivači vode se upotrebljavaju za omekšavanje fizički čiste vode (bez mehaničkih primjesa) od prisustva kalcijumovih i magnezijumovih karbonata. Najčešće se primjenjuju u pripremi kotlovske, te rashladne vode, kao i u tehnološkim procesima u industrijama tekstila, papira i prehrambenoj industriji.

Jonoizmjenjivačka masa može biti kationskog ili anionskog tipa zavisno od načina izmjene. Regeneracija se odvija preko posebne posude sa regenerantom, a ukoliko je potrebno neprekidno omekšavanje vode potrebne su dvije jonske posude od kojih je jedna u radu a druga u regeneraciji.

Posude su izrađene od čeličnog lima zavarivanjem, za radni pritisak od 6 bar. Unutrašnja zaštita je dvostruki epoksi premaz a spoljašnja dva premaza osnovne i dva premaza lak boje. Standardno se isporučuje sa cjevovodima, armaturom, jonoizmjenjivačkom masom i kvarcnim pijeskom.

Izrađuju se za protoke od 0,5, 1, 2 i više m3/h vode.