Izmjenjivač toplote sa zavojnim cijevima je aparat visokih performansi, čiji je cijevni snop sačinjen od spiralno savijenih, koncentrično postavljenih vojeva cijevi (bakarnih, čeličnih) smještenih u omotaču od čelične bešavne cijevi. Raspored cijevi u snopu i geometrija njihovog savijanja su takvi da obezbjeđuju ravnomjerno poprečno opstrujavanje svih cijevi u snopu, uz optimalne brzine strujanja. Time se dobivaju veoma visoki koeficijenti prelaza toplote na unutrašnjoj i vanjskoj starni cijevi. Cijevi iz cijevnog snopa spojene su sa cijevnom pločom specijalnim postupkom zavarivanja. Svoju efikasnost izmjenjivač je potvrdio kroz veći broj ugrađenih jedinica u toplifikacionim sistemima.

 

Pogledajte snimak našeg izmjenjivača: