Postrojenje za proizvodnju eteričnih ulja radi na principu destilacije vodenom parom. Zasićena vodena para pritiska 0,5 bar proizvedena u odvojenom kotlu dovodi se u donji dio destilatora, prolazi kroz biljni materijal, a zatim zajedno sa parama etarskog ulja odlazi u kondenzator.

Nakon kondenzacije u posebnom uređaju (florentinska posuda) vrši se razdvajanje dvofaznog sistema (ulja i vode). Za ovu proizvodnju najčešće izrađujemo  uređaje sa zapreminom destilatora od 0,2 – 4 m3, ali rade se i destilatori veće zapremine. Uz postrojenje se isporučuje i rezervna korpa za biljnu masu.

Kao energent za proizvodnju vodene pare može služiti čvrsto gorivo (naravno i biomasa), tečno gorivo, kao i plin, od čega zavisi izvedba kotla.

Kod poručivanja ovog postrojenja potrebno je navesti:

  • zapreminu destilatora
  • režim rada
  • energent

Pogledajte fotografije i kratak video snimak našeg destilatora: