Solarni kolektor KSK-17 je urađen prema savremenim principima proizvodnje termalnih prijemnika sunčeve energije i od najkvalitetnijih materijala. Konstrukcija je rađena isključivo od aluminijumskih profila, konstrukciono prilagođenih i projektovanih za ovu namjenu. Solarni kolektor KSK-17 namijenjen je termalnoj konverziji solarne energije, sa primjenom u sistemima za pripremu tople vode. Funkcionalno i estetski se može montirati na krov, fasadu ili na posebno pripremljenu konstrukciju. Osnovne karakteristike su: laka konstrukcija, visoka antikorozivna postojanost i odlične termo-optičke karakteristike.

Apsorpciona površina je sačinjena od profilisanih Al elemenata apsorbera, prevučenih specijalnom prevlakom, čime se dobijaju vrhunske spektralno selektivne karakteristike i visoka postojanost.

  • koeficijent apsorpcije > 0,95
  • koeficijent emisije < 0,15

Frontalni pokrivač je od pampleks stakla debljine 5 mm, dimenzija 1950 x 910 mm. Ram kolektora je izrađen od eloksiranih profila debljine oksidnog sloja 15 – 18 mikrona. Izolacija je izvedena poliuretanskom pjenom ili od termopresovane mineralne vune debljine 30 mm. Zadnja pokrivna obloga je od eloksiranog Al lima debljine 0.5 mm. Konstrukcija kolektora je ostvarena zavarivanjem, specijalnom elektrodom za zavarivanje aluminijuma, dok se povezivanje u instalaciju izvodi priključcima od ½”.

Dimenzije kolektora:

  • dužina 1980 mm
  • širina 910 mm
  • visina 72 mm
  • neto površina 1.75 m2
  • sadržaj vode 5 dm3
  • težina max 40 kg

Snaga kolektora prvenstveno zavisi od intenziteta solarnog zračenja, položaja i nagiba kolektora, a određuje se za svaki slučaj pojedinačno i na osnovu postojećeg dijagrama.

Solarni kolektor KSK-17 ispitan je u laboratoriji Mašinskog fakulteta Niš.